Algemene ledenvergadering 2022

Vrijdag 4 maart 2022 is de algemene ledenvergadering 2022 gehouden. Voorzitter Frank opende de vergadering en blikte terug op de afgelopen twee jaar. Ook werd door Frank uitgebreid de website toegelicht en het belang hiervan. Penningmeester Jan lichtte de cijfers van de afgelopen twee jaren toe en meldde dat ondanks twee jaren van corona de boeken met een positief resultaat gesloten konden worden. Daarna werd het woord gegeven aan de commissies die de geplande activiteiten voor 2022 toelichten. Na afloop van de vergadering is nog meegedeeld dat de ontvangen bijdrage van Rabobank wordt geschonken aan Oekraïne. Aangezien de meesten de volgende dag niet naar werk hoefden, werd onder het genot van een hapje en een drankje nog even nagekaart, waarbij vooral aan de bar over gewichtige zaken werd gesproken.