Voorrijders bij tourritten

Als je het inschrijfformulier eens goed leest, zie je dat daar onder meer op vermeld staat: 
Er is geen sprake van voorrijders, indien men zelf kiest om gezamenlijk voor te rijden geschiedt dit geheel voor eigen risico.” Kort gezegd komt het er op neer dat iedereen voor zichzelf rijdt. Iedereen bepaald zelf of hij degene die voor hem of haar rijdt wel of niet volgt. Ook moet je voor jezelf beslissen of je de route wel of niet wilt blijven volgen. In Nederland valt het over het algemeen wel mee met de consequenties. Over het algemeen worden problemen tussen de verzekeringsmaatschappijen opgelost. In bijvoorbeeld Duitsland is het geregeld in de wegenverkeerswet. Mochten hier geen duidelijke afspraken zijn gemaakt dat iedereen voor zichzelf rijdt, kunnen aansprakelijkheidsrisico’s ontstaan.

De volledige tekst op het inschrijfformulier is overigens als volgt: “Deelname aan deze tourtocht is geheel voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid!! Er is geen sprake van voorrijders, indien men zelf kiest om gezamenlijk voor te rijden geschiedt dit geheel voor eigen risico. De Motorclub is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schades van welke aard dan ook tussen deelnemers onderling of tussen deelnemers en derden dan wel door derden door toedoen van deelnemers. Men verklaard in het bezit te zijn van een Nederlands rijbewijs A en men verklaard dat het motorrijtuig verzekerd is conform de in Nederland geldende wettelijke vereisten.”